چگونه بدانم که «مَن دِی» مورد نیاز کسب و کار من است؟

در صورتی که با مدیریت پروژه ی اجایل آشنایی دارید و پروژه ی شما یا بخشی از ساختار شرکت شما بصورت اجایل اداره می شود این سامانه مناسب کسب و کار شماست.

همچنین در صورتی که در تیم های اجرایی خود نیاز به اندازه گیری و تنظیم این موارد را دارید:

  • کیفیت انجام کار
  • دقت تخمین
  • میانگین سرعت انجام وظایف
  • میانگین سرعت پاسخگویی

در صورتی که نیاز به داشتن تیم های Self Organized دارید...

در صورتی که تصمیم به پیاده سازی مدیریت استراتژیک در سازمان دارید...

در صورتی که برای مشتریان خود سیستم تیکتینگ نیاز دارید، می خواهید خدمات خود را در داخل وب سایت خود به مشتریان ارائه دهید، و همزمان از برد های اجایل و امکانات «مَن دی» برای مدیریت تیم پشتیبانی خود استفاده کنید...