چگونه می توانم پرداخت های ماهیانه را بصورت خودکار انجام دهم؟

کافی است اعتبار حساب کاربری خود را به میزان دلخواه شارژ نمایید و در پروفایل کاربری گزینه ی پرداخت خودکار صورتحساب ها را فعال نمایید.