درباره ما

فعالیت ما از سال ۱۳۹۳ با تمرکز بر سامانه‌های مدیریت منابع سازمان شکل گرفت. با بهره‌گیری از تجربیات موفقی که در زمینه تولید سامانه‌های منابع انسانی و مدیریت عملکرد کسب کردیم، تصمیم به تولید و معرفی سامانه «مَن‌دِی» در فضای کسب‌وکارهای ایرانی گرفتیم.
تولید پروژه سامانه مَن‌دِی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹ موفق به ارائه محصول اولیه شدیم.

  • سال ۱۳۹۳. راه‌اندازی مجموعه «مَن‌دِی»
  • سال ۱۳۹۴. تولید سامانه ورود متمرکز (SSO) | شروع همکاری با اولین مشتری (همراه اول)
  • سال ۱۳۹۵. جشن ده نفره شدن شرکت | تولید سامانه مدیریت منابع انسانی بر بستر SAP
  • سال ۱۳۹۶. تولید سامانه مدیریت عملکرد PMS
  • سال ۱۳۹۷. برنامه‌ریزی برای تولید سامانه مَن‌دِی
  • سال ۱۳۹۸. راه‌اندازی ماژول اسکرام
  • سال ۱۴۰۰. راه‌اندازی بخش مدیریت پروژه | راه‌اندازی بخش Kanban

آنچه در حال حاضر پیش روی شماست محصولی است که همواره با توجه به نیاز کسب‌وکارهای ایرانی در حال بروزرسانی و بهبود روزافزون است.

هدف ما در مَن‌دِی این است که شما بتوانید با هر کسب‌و‌کاری که دارید و هر سیستم مدیریتی، پروژه‌های سازمانی و شخصی خود را به آسانی مدیریت کرده و با کنترل و پایش استفاده از منابع سازمان، به اهداف خود دست پیدا کنید.